2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Атабеков атындагы айылдык кеңеши
Багыш айылдык кеңеши
Барпы айылдык кеңеши
Кара-Алма айылдык кеңеши
Кара-Дарыя айылдык кеңеши
Курманбек айылдык кеңеши
Кыз-Кол айылдык кеңеши
Кызыл-Туу айылдык кеңеши
Ленин айылдык кеңеши
Сузак айылдык кеңеши
Таш-Булак айылдык кеңеши
Ырыс айылдык кеңеши