2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Бешим айылдык кеңеши
Бурана айылдык кеңеши
Ибраимов айылдык кеңеши
Искра айылдык кеңеши
Кегети айылдык кеңеши
Кош-Коргон айылдык кеңеши
Онбир-Жылга айылдык кеңеши
Сайлык айылдык кеңеши
Чүй айылдык кеңеши
Шамси айылдык кеңеши