2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Айылдык АШКлардын тизмеси > Базар-Коргон АШК
Акман айылдык кеңеши
Арстанбап айылдык кеңеши
Бешик-Жон айылдык кеңеши
Кеңеш айылдык кеңеши
Кызыл-Үнкүр айылдык кеңеши
Могол айылдык кеңеши
Сейдикум айылдык кеңеши
Талдуу-Булак айылдык кеңеши