2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Айылдык АШКлардын тизмеси > Базар-Коргон АШК
Акман айылдык кеңеши
Арстанбап айылдык кеңеши
Бешик-Жон айылдык кеңеши
Кеңеш айылдык кеңеши
Кызыл-Үнкүр айылдык кеңеши
Могол айылдык кеңеши
Сейдикум айылдык кеңеши
Талдуу-Булак айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 20160.00 сом
 • Израсходовано: 19000.00 сом
 • Остаток: 1160.00 сом
 • Поступило

  100%
 • Израсходовано

  94%
 • Остаток

  6%
Данные по избирательным округам