2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Суу айылдык кеңеши
Беловодский айылдык кеңеши
Беш-Терек айылдык кеңеши
Биринчи май айылдык кеңеши
Петровка айылдык кеңеши
Предтеченка айылдык кеңеши
Садовое айылдык кеңеши
Сретенка айылдык кеңеши
Төлөк айылдык кеңеши
Целинный айылдык кеңеши
Чапаев айылдык кеңеши