2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Башат айылдык кеңеши
Жайыл айылдык кеңеши
Кара-Суу айылдык кеңеши
Красный-Восток айылдык кеңеши
Полтавка айылдык кеңеши
Сары-Булак айылдык кеңеши
Сары-Коо айылдык кеңеши
Сосновка айылдык кеңеши
Степное айылдык кеңеши
Суусамыр айылдык кеңеши
Талды-Булак айылдык кеңеши