2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Атай айылдык кеңеши
Каргалык айылдык кеңеши
Көк-Ирим айылдык кеңеши
Сары-Булуң айылдык кеңеши