2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Каныш-Кыя айылдык кеңеши
Сумсар айылдык кеңеши
Чаткал айылдык кеңеши