2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Тал айылдык кеңеши
Ак-Чий айылдык кеңеши
Баетов айылдык кеңеши
Жаңы-Талап айылдык кеңеши
Жерге-Тал айылдык кеңеши
Кара-Бүргөн айылдык кеңеши
Көк-Жар айылдык кеңеши
Конорчок айылдык кеңеши
Кош-Дөбө айылдык кеңеши
Кызыл-Белес айылдык кеңеши
Терек айылдык кеңеши
Угут айылдык кеңеши