2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Айдаралиев атындагы айылдык кеңеши
Арал айылдык кеңеши
Бекмолдо айылдык кеңеши
Бердике баатыр айылдык кеңеши
Долоно айылдык кеңеши
Жергетал айылдык кеңеши
Калба айылдык кеңеши
Карасуу айылдык кеңеши
Көкой айылдык кеңеши
Кууганды айылдык кеңеши
Нуржанов айылдык кеңеши
Өмүралиев атындагы айылдык кеңеши
Осмонкулов атындагы айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 Каракол
2 Көпүрө-Базар
1 Арал
2 Кашка-Жол
1 Караой
2 Сасык-Булак
3 Хан-Бүргө, Топчубаш
1 Арашан, Козучак
2 Кум-Арык
1 Ак-Жар
2 Орто-Арык
3 Таш-Арык
1 Көк-Кашат
2 Кызыл-Туу
1 Балбал
2 Калба
3 Огонбаев, Эркесары
1 Карасуу
1 Борбордук
2 Жон-Арык
3 Көк-Ой
4 Таш-Төбө
1 Үч-Эмчек
1 Көк-Токой
1 Аксай, Чепташ
2 Чат-Базар
1 Аккоргон
2 Бакай-Таш
3 Талды-Булак
Всего: 0 0