2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Айдаралиев атындагы айылдык кеңеши
Арал айылдык кеңеши
Бекмолдо айылдык кеңеши
Бердике баатыр айылдык кеңеши
Долоно айылдык кеңеши
Жергетал айылдык кеңеши
Калба айылдык кеңеши
Карасуу айылдык кеңеши
Көкой айылдык кеңеши
Кууганды айылдык кеңеши
Нуржанов айылдык кеңеши
Өмүралиев атындагы айылдык кеңеши
Осмонкулов атындагы айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам