2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Аралбаев атындагы айылдык кеңеши
А.Суеркулов атындагы айылдык кеңеши
Бел-Алды айылдык кеңеши
Жаңы-Жол айылдык кеңеши
Кетмен-Төбө айылдык кеңеши
М.Абдылдаев атындагы айылдык кеңеши
Ничке-Сай айылдык кеңеши
Сары-Камыш айылдык кеңеши
Үч-Терек айылдык кеңеши