2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Авлетим айылдык кеңеши
Ак-Жол айылдык кеңеши
Ак-Суу айылдык кеңеши
Жаны-Жол айылдык кеңеши
Жерге-Тал айылдык кеңеши
Кара-Суу айылдык кеңеши
Кашка-Суу айылдык кеңеши
Кызыл-Туу айылдык кеңеши
Мавлянов атындагы айылдык кеңеши
Ш.Назаралиев атындагы айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 717167.00 сом
 • Израсходовано: 514789.63 сом
 • Остаток: 202377.37 сом
 • Поступило

  100%
 • Израсходовано

  71%
 • Остаток

  29%
Данные по избирательным округам