2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Авлетим айылдык кеңеши
Ак-Жол айылдык кеңеши
Ак-Суу айылдык кеңеши
Жаны-Жол айылдык кеңеши
Жерге-Тал айылдык кеңеши
Кара-Суу айылдык кеңеши
Кашка-Суу айылдык кеңеши
Кызыл-Туу айылдык кеңеши
Мавлянов атындагы айылдык кеңеши
Ш.Назаралиев атындагы айылдык кеңеши