2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Булун айылдык кеңеши
Ак-Чий айылдык кеңеши
Боз-Учук айылдык кеңеши
Бөрү-Баш айылдык кеңеши
Жыргалаң айылдык кеңеши
Кара-Жал айылдык кеңеши
Каракол айылдык кеңеши
Кереге-Таш айылдык кеңеши
Октябрь айылдык кеңеши
Отрадное айылдык кеңеши
Тепкен айылдык кеңеши
Теплоключенка айылдык кеңеши
Челпек айылдык кеңеши
Эңилчек айылдык кеңеши