2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Дөбө айылдык кеңеши
Ак-Шыйрак айылдык кеңеши
Барскоон айылдык кеңеши
Даркан айылдык кеңеши
Жаргылчак айылдык кеңеши
Жети-Өгүз айылдык кеңеши
Кызыл-Суу айылдык кеңеши
Липенка айылдык кеңеши
Оргочор айылдык кеңеши
Светлая Поляна айылдык кеңеши
Тамга айылдык кеңеши
Ырдык айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 Ак-Добо
2 Ан-Остон
3 Мундуз
4 Тилекмат
1 Уч-Кошкон
1 №1 Маданият
2 №2 Мектеп
3 №3 Лицей
1 Салиев
2 Сатылганов
1 №1 Жениш
2 №2 Ак-Терек
3 №3 Кичи-Жаргылчак
4 №4 Чон-Жаргылчак
1 Ак-Кочкор
2 Жети-Огуз
3 Чырак
1 №1 Кызыл-Суу
2 №2 Аскер
3 №3 Маданият
4 №4 Батыш
5 №5 Жалгыз-Өрүк
1 Богатыровка
2 Ичке-Булун
3 Липенка
1 Боз-Бешик
2 Оргочор
1 Светлая-Поляна
2 Чон-Кызыл-Суу
1 №1 Тосор
2 №2 Тамга
1 Балтабай
2 Жон-Булак
3 Конкино
4 Ырдык
Всего: 0 0