2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Дөбө айылдык кеңеши
Ак-Шыйрак айылдык кеңеши
Барскоон айылдык кеңеши
Даркан айылдык кеңеши
Жаргылчак айылдык кеңеши
Жети-Өгүз айылдык кеңеши
Кызыл-Суу айылдык кеңеши
Липенка айылдык кеңеши
Оргочор айылдык кеңеши
Светлая Поляна айылдык кеңеши
Тамга айылдык кеңеши
Ырдык айылдык кеңеши