2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Кудук айылдык кеңеши
Дөбөлу айылдык кеңеши
Достук айылдык кеңеши
Жан-Булак айылдык кеңеши
Жерге-Тал айылдык кеңеши
Казан-Куйган айылдык кеңеши
Кара-Күжүр айылдык кеңеши
Миң-Булак айылдык кеңеши
Он-Арча айылдык кеңеши
Орток айылдык кеңеши
Сары-Ой айылдык кеңеши
Учкун айылдык кеңеши
Чет-Нура айылдык кеңеши
Эмгек-Талаа айылдык кеңеши
Эмгекчил айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 Аккудук
2 Сегизинчи март
3 Шоро
1 Алыш
2 Доболу
3 Кенеш
1 Достук
1 Жан-Булак
1 Жалгыз-Терек
2 Жерге-Тал
3 Кызыл-Жылдыз
1 Казанкуйган
1 Жеркочку
2 Лахол
1 Мин-Булак
2 Орнок
3 Таш-Добо
1 Он-Арча
2 Оттук
1 Кайынды
2 Орто-Нура
3 Таш-Башат
4 Эки-Нарын
1 Жыланарык
1 Куланак
2 Учкун
1 Ак-Кыя
2 Ийри-Суу
3 Ортосаз
4 Чет-Нура
1 Акталаа
2 Эмгек-Талаа
1 Эмгекчил
Всего: 0 0