2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Суу айылдык кеңеши
Бешкент айылдык кеңеши
Жаңы-Жер айылдык кеңеши
Катран айылдык кеңеши
Кулунду айылдык кеңеши
Лейлек айылдык кеңеши
Маргун айылдык кеңеши
Сумбула айылдык кеңеши
Тогуз-Булак айылдык кеңеши