2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Бел айылдык кеңеши
Гулистан айылдык кеңеши
Жаңы-Ноокат айылдык кеңеши
Зулпуев атындагы айылдык кеңеши
Кара-Таш айылдык кеңеши
Кеңеш айылдык кеңеши
Көк-Бел айылдык кеңеши
Көк-Жар айылдык кеңеши
Кулатов айылдык кеңеши
Кыргыз-Ата айылдык кеңеши
Мирмахмудов атындагы айылдык кеңеши
Найман айылдык кеңеши
Онэкибел айылдык кеңеши
Төөлөс айылдык кеңеши
Ынтымак айылдык кеңеши