2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Бел айылдык кеңеши
Гулистан айылдык кеңеши
Жаңы-Ноокат айылдык кеңеши
Зулпуев атындагы айылдык кеңеши
Кара-Таш айылдык кеңеши
Кеңеш айылдык кеңеши
Көк-Бел айылдык кеңеши
Көк-Жар айылдык кеңеши
Кулатов айылдык кеңеши
Кыргыз-Ата айылдык кеңеши
Мирмахмудов атындагы айылдык кеңеши
Найман айылдык кеңеши
Онэкибел айылдык кеңеши
Төөлөс айылдык кеңеши
Ынтымак айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 №1 Кайрагач
2 №2 Бел
1 №1 Фрунзе
2 №2 Самиев
3 №3 Гафур Гулям
4 №4 Чили Сай
5 №5 Таштак
6 №6 Бостон
1 №1 Улугбек
2 №2 Шалдырама
3 №3 КаттаТал
4 №4 Таш-Курган
5 №5 Найманбоев
6 №6 Шакар кыштак
7 №7 Жандама
8 Кызыл-Тейит
1 №1 Өсөр
2 №2 Атамерек
3 №3Кашкалдак
4 №5 Айбек
5 №6 Учбай
6 №7 Калдай
1 №1 Караташ
2 №2 Кайнар-Булак
3 №3 Капка
4 №4 Нойгут
1 №1 Куу Майдан
2 №2 Арбын
3 №3 Шаңкол
1 №1 Көкбел
2 №2 Н.Исанов
1 №1 Жийде
2 №2 Көк Жар
3 №3 Борбаш
4 №4 Сарыканды
5 №5 Алашан
6 №6 Каранай
1 №1 Абшырсай
2 №2 Кожо-Арык
3 №3 Кызыл-Булак
4 №4 Ак-Чал
5 №5 Баглан
6 №6 Ак-Терек
1 №1 Кыргыз-Ата
2 №2 Орто мечит
3 №3 Көтөрмө
4 №4 Борко
5 №5 Акбулак
1 №1 Арал
2 №2 Какырсай
3 №3 Киров
4 №4 Чапаев
5 №5 Үч-Кемпир
6 №6 Ойбек
1 №1 Найман
1 №1 Нарай
2 №2 Он Эки- Бел
3 №3 Живпром
1 №1 Кеңеш
2 №2 Меркит
3 №3 Салиева
4 №4 Жайылма
5 №5 Кызыл-Туу
6 №6 Додоң
1 №1 Ынтымак
2 №2 Бешбуркан
3 №3 Арык-Бою
Всего: 0 0