2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

А.Анаров атындагы айылдык кеңеши
Керме-Тоо айылдык кеңеши
Маңгыт айылдык кеңеши
Нурабад айылдык кеңеши
Тепе-Коргон айылдык кеңеши
Төө-Моюн айылдык кеңеши
Чек-Абад айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 Жаны-Араван-Ачы
2 Маданият Чарбак
3 Пахта-Дөбө
4 Чкалов Беш-Карам
1 Гулбаар
2 Жениш
3 Керме-Тоо
4 Кичик-Алай-Чогом
1 Жаны-Арык
2 Кесек
3 Мангыт
4 Төлөйкөн
1 Кайрагач-Арык
2 Какыр-Пилтар
3 Лангар
1 Арап
2 Беш-Кабырга
3 Жаны-Абад
4 Жаны-Жол
5 Кесов
6 Тепе-Коргон
7 Чертик
1 Авиз Сары-Таш
2 Ак-Шар
3 Жеке-Мисте
4 Керкидан
5 Найман
1 Кочубаев
2 Кызыр-Абад
3 Пахтачы
4 Чек-Абад
Всего: 0 0