2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

А.Анаров атындагы айылдык кеңеши
Керме-Тоо айылдык кеңеши
Маңгыт айылдык кеңеши
Нурабад айылдык кеңеши
Тепе-Коргон айылдык кеңеши
Төө-Моюн айылдык кеңеши
Чек-Абад айылдык кеңеши