2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Алай айылдык кеңеши
Будалык айылдык кеңеши
Бүлөлү айылдык кеңеши
Гүлчө айылдык кеңеши
Жаңы-Алай айылдык кеңеши
Жошолу айылдык кеңеши
Коңур-Дөбө айылдык кеңеши
Корул айылдык кеңеши
Ленин айылдык кеңеши
Сары-Могол айылдык кеңеши
Сары-Таш айылдык кеңеши
Талды-Суу айылдык кеңеши
Уч-Төбө айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 Аскалы
2 Сопу-Коргон
3 Терек
4 Чий-Талаа
1 Будалык
2 Октябрь
1 Кичи-Булолу
2 Чон-Булолу
1 Гулчо-1
2 Гулчо-2
3 Гулчо-3
4 Таш-Короо
1 Жаны-Алай
2 Жаны-Арык
1 Гердегей
2 Кызыл-Кыя
3 Кыз-Эмчек
4 Уч-Чат
1 Арпа-Тектир
2 Боз-Караган
1 Биринчи Май
2 Кен-Жылга
3 Тогуз-Булак
1 Кун-Элек
2 Кызыл-Коргон
3 Мурдаш
1 Ленин-Жолу
2 Сары-Могол
1 Нура
2 Сары-Таш
1 Арча-Булак
2 Талды-Суу
1 Ак-Босого
2 Кичи-Каракол
3 Кызыл-Алай
4 Чон-Кара-Кол
Всего: 0 0