2024 30 Июнь

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо