Шаардык кеңештердин тизмеси > Кадамжай шаардык кеңеши > "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы
Аты жөнү Туулган датасы Жынысы Национальность Билими Организация Кызматы Статус
1 Арыков Исламидин Утупиллаевич 21.02.1961 Эркек Кыргыз Жогорку билим ИП Арыков И Деректор, 01.01.2007 - Көрсөтүлдү
2 Караев Шамши Исабаевич 20.01.1958 Эркек Кыргыз Орто атайын билим ИП Караев Ш Деректор, 01.01.1999 - Көрсөтүлдү
3 Мамалаева Розагүл Тайировна 16.04.1982 Аял Кыргыз Орто атайын билим ДС "Лидер" Воспитательница , 24.01.2019 - Көрсөтүлдү
4 Абдыразаков Иса Бурханович 04.03.1968 Эркек Кыргыз Бүтпөй калган жогорку билим ИП Абдыразаков Иса Деректор, 01.01.1991 - Көрсөтүлдү
5 Мамадаминов Улугбек Сайпидинович 18.09.1974 Эркек Кыргыз Орто атайын билим ИП Мамадаминов У деректор, 15.02.2013 - Көрсөтүлдү
6 Халилова Бегайым Муратовна 14.08.1981 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
7 Асамидинов Махмуд Абдирасулович 05.05.1971 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
8 Салаев Улугбек Акимович 26.09.1967 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
9 Нурматова Жанара Азамжановна 06.11.1982 Аял Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
10 Акпаров Талантбек Айдаралиевич 13.04.1987 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
11 Арыков Абдыкалык Утупиллаевич 04.10.1968 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
12 Алиева Гулбара Жарматовна 12.10.1967 Аял Кыргыз Орто атайын билим ИП Алиева Г Деректор, 04.04.2017 - Көрсөтүлдү
13 Учубеков Акжол Мамытович 16.08.1996 Эркек Кыргыз Бүтпөй калган жогорку билим "ЧП Кареав Ш" Заведующий АЗС, 01.08.2019 - Көрсөтүлдү
14 Асамидинов Абдыкалык Ихламидинович 03.03.1990 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
15 Эргешова Умсунай Алижановна 13.12.1986 Аял Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
16 Нурматов Адилет Абдиллаевич 11.09.1994 Эркек Кыргыз Бакалавр Кадамжайский ДМС Стат-Экономист, 01.05.2014 - Көрсөтүлдү
17 Мамаразаков Илимидин Нажатович 27.11.1967 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
18 Зулабиева Шаариниса Музапаровна 18.12.1980 Аял Кыргыз Орто атайын билим Кадамжайская ТБ Медсестра, 01.03.2017 - Көрсөтүлдү
19 Джалилов Акпарали Манапович 27.08.1968 Эркек Кыргыз Орто билим Кадамажай Тазалык коому Водитель, 06.09.2018 - Көрсөтүлдү
20 Касымов Шерали Айтиевич 27.09.1996 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
21 Дооранова Чынара Шамшиевна 21.06.1984 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
22 Арыков Уланбек Исламидинович 01.08.1988 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
23 Максутова Марзия Курбановна 01.05.1978 Аял Кыргыз Орто билим ИП Караев Ш оператор, 01.04.2017 - Көрсөтүлдү
24 Курбанкулов Женишбек Жаркынович 09.05.1968 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
25 Камалов Азиретиыдырыс Валижанович 09.11.1987 Эркек Кыргыз Орто билим ИП Камалов А деректор, 01.05.2018 - Көрсөтүлдү
26 Дастирова Махпрат Таштановна 18.01.1984 Аял Кыргыз Орто атайын билим Евролаб Лабарант Көрсөтүлдү
27 Акимов Абдумалик Астанович 18.05.1996 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
28 Сайпидинов Амадияумар Улугбекович 30.07.1997 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
29 Караева Чолпонай Анарбаевна 19.03.2000 Аял Кыргыз Орто атайын билим Кадамажйский ТБ Медсестра, 01.09.2020 - Көрсөтүлдү
30 Абдипаизов Бакытбек Мейрачевич 15.07.1978 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
31 Садыков Камалидин Бурханович 29.08.1976 Эркек Кыргыз Жогорку билим Ип Садыков К деректор, 01.08.1998 - Көрсөтүлдү
32 Эсоналиева Хатичахон Уктамжон Кизи 15.02.1996 Аял Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
33 Абдувалиева Шайыргүл Кудратовна 04.03.1984 Аял Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
34 Кочконбаев Саидбек 25.10.1977 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү