Саясий партиянын кыскача аталышы: “Кыргызстан”

ИН, ЮЖБР кирүү датасы: 02406201010168

Уставдын кабыл алынган датасы: 09.06.2015жыл

Катталган регионалдык филиалдардын саны: 7 филиал

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: Призидиум

Байланыш маалыматтары

Дареги: г.Бишкек пр.Манаса 115А

Байланыш телефону:0703169624

Коомдук кабылдама:0703169624

Интернеттеги байланыш тармактары:

Расмий сайт:

Партиянын төрагасы: (лидердин кыскача өмүр баяны):

Канатбек Исаев Кедейканович

Канатбек Кедейканович Исаев — киргизский политический деятель, с 13 октября 2020 года по 4 ноября 2020 года Торага Жогорку Кенеша, лидер политической партии «Кыргызстан» с мая 2015 год

Туулган куну: 7 февраля 1975 г. (возраст 46 лет), Чуйская область

Партия: Кыргызстан

Образование: Кыргызский Национальный университет имени Жусупа Баласагына

Саясий партиянын шайлоого катышуусу (шайланган кызматтардагы жана шайланган органдардагы саясий партиянын өкүлдөрү жөнүндө хронология жана сандык мааалыматтар)

2015жыл Жогорку Кенеш

2020 жыл Жогорку Кенеш