Саясий партиянын программасы

  1. Билим беруу жана медицина тармагынын шартын жакшыртуу;
  2. Ачык акыйкат бюджет;
  3. Талас шаарынын тазалыгын козомолдоо;
  4. Жаштардын саясатын колдоо;
  5. Жаны конуштардын инфроструктурасын онуктуруу;
  6. Ички жолдорду ондоо;
  7. Ичуучу таза сууну жарандарыбызга киргизуу;
  8. Мектептердин жана бала-бакчалардын базасын бекемдоо.