Саясий партиянын программасы

Биздин программа социалдык-демократиялык, тазалыктан тузулгон саясий партия. Саясий партия “Улуу-Журт” жаш, кучтуу парламенттик партия, эмгекчил элдин партиясы. Карапайым элдин талабын талашат турган, жаш муундун келечегин ойлогон, татыктуу эс алуудагы карыяларга колдоо коргозго турган партия.   

Азыркы Талас шаардык кенешинин депутаттарынын курамы коп жараандарга жактырбаганы анык, анткени бийлик партиясы административдик колдонуусун коруп жатабыз. Жумушсуз профессионал кадрлар жумушу жок журот. Добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоо үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү катуу токтотууну талап кылабыз,  мамлекеттик кызматкерлерди жана башка кызматкерлерди административдик мажбурлоону колдонуу мыйзамдуу саясий партия эмес. шайлоочулардын өзүлөрүнүн эркин билдирүүсү гана мыйзамдуу бийликти түзөт.