Саясий партиянын кыскача аталышы: «ЫНТЫМАК» СП

ИНН, ЮЖБР кирүү датасы: 00410201210080, 04.10.2012 года ГРЮ№0009338

Саясий партиянын түзүлүшү: Жарандардын саясий эркин калыптандыруусу жана билдирүүсү аркылуу коомдун саясий турмушуна, коомдук жана саясий акцияларга, шайлоолорго жана референдумдарга катышуу, ошондой эле, жарандардын кызыкчылдыктарын мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өзүн озү башкаруу органдарына сунуш кылуу максатында түзүлгөн                                                                   Уставдын кабыл алынган датасы: 15.06.2012-ж.

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: Саясий партиянын төрагасы, саясий кеңеши.

 

 

САЯСИЙ ПАРТИЯ «ЫНТЫМАК»

             

Байланыш маалыматтары

Дареги: Аксы району, Кербен шаары, Токтогул көчөсү, №5

Байланыш телефону: +996 707 731321

Коомдук кабылдама: Аксы району, Кербен шаары, Токтогул көчөсү, №5

Интернеттеги байланыш тармактары:

Расмий сайт:

Партиянын торагасы: Омуралиев Женишбек Кубатбекович