2022 09 Октябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Айылдык АШКлардын тизмеси > Өзгөн АШК > Кызыл-Тоо айылдык кеңеши > Кызыл-Тоо - Донуз - Тоо