2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Жар айылдык кеңеши
Алтын-Булак айылдык кеңеши
Баш-Дөбө айылдык кеңеши
Дөң-Булак айылдык кеңеши
Жазы айылдык кеңеши
Жалпак-Таш айылдык кеңеши
Жылалды айылдык кеңеши
Зергер айылдык кеңеши
Ийри-Суу айылдык кеңеши
Кара-Таш айылдык кеңеши
Кароол айылдык кеңеши
Көлдүк айылдык кеңеши
Куршаб айылдык кеңеши
Кызыл-Октябрь айылдык кеңеши
Кызыл-Тоо айылдык кеңеши
Мырза-Аке айылдык кеңеши
Салам-Алик айылдык кеңеши
Төрт-Көл айылдык кеңеши
Чангет айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  100%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  100%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 Ак-Жар
2 Ак-Талаа
3 Какыр
4 Семиз-Кол
1 Алтын-Булак
2 Кандава
1 Айгыр-Жол
2 Кенеш
3 Кош-Коргон
4 Кызыл-Кырман
1 Бахмал
2 Дон-Булак
3 Жаны-Абад
4 Озгоруш
5 Чымбай
1 Жазы
2 Жээренчи
3 Кара-Дыйкан - Ильичевка
4 Кызыл-Дыйкан
1 Ак-Терек
2 Алча-Башат
3 Курбу-Таш-Кара-Тарык
4 Туз-Бел
5 Уч-Капчал
1 Жылалды
2 Кальта
3 Красный-Маяк
4 Прогресс
1 Алтыбай
2 Биринчи-Май
3 Дыйкан -Зергер
4 Кайрат
5 Ничке-Сай
6 Токтогул
1 Жийде
2 Корс-Этти
3 Кыргызстан
4 Ор-Казган-Жангакты
1 Кара-Таш
2 Эльчибек
1 Кароол
2 Мырза-Арык
3 Шералы
1 Алай-Булак
2 Ничке
3 Чалк-Ойдо
1 Куршаб 1
2 Куршаб 2
3 Куршаб- 3
4 Куршаб 4
5 Шагым-Кайнар
1 Алга
2 Беш-Абышка-Кремль
3 Гузар-Кичи-Лесхоз
4 Кызыл-Октябрь
5 Кызыл-Сенир
6 Эски-Покровка
1 Ак-Кыя
2 Карчабек
3 Кызыл-Тоо - Донуз - Тоо
4 Эркин-Тоо
1 Адыр
2 Бабыр -Интернат
3 Коммунист
4 Лесхоз
5 Мырза-Аке
6 Обком
1 15 жаш
2 Ак-Терек
3 Арагол
4 Кош-Этер
5 Кызыл-Чарба
6 Салам-Алик
1 Ана-Кызыл
2 Бостон
3 Гулистан
4 Торт-Кол
5 Шоро-Башат
1 Остуруу
2 Уч-Тапкыр
Всего: 0 0