2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Түз айылдык кеңеши
Алмалуу айылдык кеңеши
Боролдой айылдык кеңеши
Дуйшеев атындагы айылдык кеңеши
Ильичевка айылдык кеңеши
Кызыл-Октябрь айылдык кеңеши
Чоң-Кемин айылдык кеңеши
Чым-Коргон айылдык кеңеши