2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Кудук айылдык кеңеши
Бирдик айылдык кеңеши
Жээк айылдык кеңеши
Ивановка айылдык кеңеши
Интернациональный айылдык кеңеши
Кең-Булуң айылдык кеңеши
Кочкорбаев атындагы айылдык кеңеши
Краснореченка айылдык кеңеши
Логвиненко айылдык кеңеши
Люксембург айылдык кеңеши
Милянфан айылдык кеңеши
Новопокровка айылдык кеңеши
Нурманбет айылдык кеңеши
Сын-Таш айылдык кеңеши
Туз айылдык кеңеши
Узун-Кыр айылдык кеңеши
Ысык-Ата айылдык кеңеши
Юрьевка айылдык кеңеши