2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Жар айылдык кеңеши
Ак-Моюн айылдык кеңеши
Ак-Муз айылдык кеңеши
Ак-Талаа айылдык кеңеши
Ат-Башы айылдык кеңеши
Ача-Кайыңды айылдык кеңеши
Баш-Кайыңды айылдык кеңеши
Кара-Коюн айылдык кеңеши
Кара-Суу айылдык кеңеши
Талды-Суу айылдык кеңеши