2022 10 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Жар айылдык кеңеши
Ак-Моюн айылдык кеңеши
Ак-Муз айылдык кеңеши
Ак-Талаа айылдык кеңеши
Ат-Башы айылдык кеңеши
Ача-Кайыңды айылдык кеңеши
Баш-Кайыңды айылдык кеңеши
Кара-Коюн айылдык кеңеши
Кара-Суу айылдык кеңеши
Талды-Суу айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 46300.00 сом
 • Израсходовано: 37000.00 сом
 • Остаток: 9300.00 сом
 • Поступило

  100%
 • Израсходовано

  79%
 • Остаток

  21%
Данные по избирательным округам