2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Жар айылдык кеңеши
Ак-Моюн айылдык кеңеши
Ак-Муз айылдык кеңеши
Ак-Талаа айылдык кеңеши
Ат-Башы айылдык кеңеши
Ача-Кайыңды айылдык кеңеши
Баш-Кайыңды айылдык кеңеши
Кара-Коюн айылдык кеңеши
Кара-Суу айылдык кеңеши
Талды-Суу айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 Ак-Жар
1 Акмоюн
2 Бирлик
1 Ак-Муз
1 Акталаа
2 Терексуу
1 №1 Шайлоо округу Токой
2 №2 Шайлоо округу Мектеп
3 №3 шайлоо округу Ташрабат
4 Чатыркол
5 Чечдобо, Кок-Жар
1 Ачакайынды
1 Башкайынды
2 Каратал
3 Клуб
1 Карабулун
2 Кызылтуу
1 Дыйкан
2 Карасуу
3 Супабулак
1 "1-май"
2 Озгоруш
3 Талдысуу
Всего: 0 0