2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Байзак айылдык кеңеши
Баш-Кууганды айылдык кеңеши
Жаңы-Арык айылдык кеңеши
Жумгал айылдык кеңеши
Кабак айылдык кеңеши
Куйручук айылдык кеңеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кеңеши
Миңкуш айылдык кеңеши
Таш-Дөбө айылдык кеңеши
Түгөл-Сай айылдык кеңеши
Чоң-Дөбө айылдык кеңеши