2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Дөбө айылдык кеңеши
Акназаров атындагы айылдык кеңеши
Боо-Терек айылдык кеңеши
Кең-Арал айылдык кеңеши
Ленинполь айылдык кеңеши
Миң-Булак айылдык кеңеши
Өзгөрүш айылдык кеңеши
Оро айылдык кеңеши
Шадыкан айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 №1 Ак-Добо
2 №2 Талас
3 №3 Кызыл-Сай
1 №1 Урмарал, Маданият
2 №2 Кызыл-Октябрь, Кок-Таш
3 №3 Таш-Кудук
1 №1 Кумуштак
2 №2 Боо-Терек
1 №1 Кен-арал
1 №1 Наматбек
2 №2 Жол-Сай
3 №3 Борбордук
4 №4 Поликлиника
5 №5 Чон-Алыш
1 №1 Мин-Булак
1 №1 Кашка-Жол
2 №2 Озгоруш
3 №3 Собуров
1 №1 1 Май
2 №2 Кыргызстан
1 №1 Ынтымак
2 №2 Туйто
Всего: 0 0