2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Дөбө айылдык кеңеши
Акназаров атындагы айылдык кеңеши
Боо-Терек айылдык кеңеши
Кең-Арал айылдык кеңеши
Ленинполь айылдык кеңеши
Миң-Булак айылдык кеңеши
Өзгөрүш айылдык кеңеши
Оро айылдык кеңеши
Шадыкан айылдык кеңеши