2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Кайыңды айылдык кеңеши
Кыргызстан айылдык кеңеши
Май айылдык кеңеши
Покровка айылдык кеңеши
Уч-Коргон айылдык кеңеши