2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Абдрахманов атындагы айылдык кеңеши
Ананьево айылдык кеңеши
Бостери айылдык кеңеши
Кара-Ой айылдык кеңеши
Кумбел айылдык кеңеши
Өрүктү айылдык кеңеши
Садыр аке айылдык кеңеши
Семеновка айылдык кеңеши
Тамчы айылдык кеңеши
Темировка айылдык кеңеши
Тору-Айгыр айылдык кеңеши
Чоң-Сары-Ой айылдык кеңеши