2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Булак айылдык кеңеши
Ак-Булун айылдык кеңеши
Арал айылдык кеңеши
Карасаев атындагы айылдык кеңеши
Кудургу айылдык кеңеши
Михайловка айылдык кеңеши
Санташ айылдык кеңеши
Сары-Булак айылдык кеңеши
Талды-Суу айылдык кеңеши
Тогуз-Булак айылдык кеңеши
Түп айылдык кеңеши
Чоң-Таш айылдык кеңеши
Ысык-Көл айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 Ак-Булак
1 Ак-Булун
2 Фрунзе
1 Арал
2 Долон
3 Кош Добо
4 Мин-Булак
5 Сары-Добо
1 Тасма-Чон-Тогузбай
2 Токтоян
1 Кичи-Орукту
2 Кудургу
3 Ой-Булак
4 Ой-Тал
1 Михайловка
2 Михайловка 2
1 Байзак
2 Кен-Суу
3 Сары-Тологой
1 Балбай
2 Курменты
1 Ичке-Суу
2 Коочу
3 Корумду
4 Талды-Суу
5 Талды-Суу 2
1 Сары-Булун
2 Тогуз-Булак
1 Тюп Кайкин
2 Тюп ПЛ80
3 Тюп РДК
4 Тюп Спорткомплекс
5 Шаты-Бирлик
1 Жылуу-Булак
2 Чон-Таш
1 Иссык- Кол
2 Ынтымак
Всего: 0 0