2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Булак айылдык кеңеши
Ак-Булун айылдык кеңеши
Арал айылдык кеңеши
Карасаев атындагы айылдык кеңеши
Кудургу айылдык кеңеши
Михайловка айылдык кеңеши
Санташ айылдык кеңеши
Сары-Булак айылдык кеңеши
Талды-Суу айылдык кеңеши
Тогуз-Булак айылдык кеңеши
Түп айылдык кеңеши
Чоң-Таш айылдык кеңеши
Ысык-Көл айылдык кеңеши