2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Кий айылдык кеңеши
Кара-Суу айылдык кеңеши
Көк-Жар айылдык кеңеши
Кочкор айылдык кеңеши
Кош-Дөбө айылдык кеңеши
Кум-Дөбө айылдык кеңеши
Сары-Булак айылдык кеңеши
Семиз-Бел айылдык кеңеши
Соң-Көл айылдык кеңеши
Талаа-Булак айылдык кеңеши
Чолпон айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 №1 Кара-Суу
2 №2 Жаңы-Жол
1 №1 Ак-Талаа
2 №2 Мантыш
3 №3 Кызыл-Дөбө
4 №4 Кара-Мойнок
5 №5 Орток
1 №1 Көк-Жар
1 №1 Кочкор, Кара-Коо, Үкөк
2 №2 УОС-Арабаев
3 №3 Калыгул Бай уулу, Теңдик
1 №1 Кара-Күнгөй
2 №2 Кара-Саз
1 №1 Ак-Жар
2 №2 Кум-Дөбө
3 №3 Кенсе
4 №4 Шамшы
1 №1 Кара-Кужур, Сары-Булак
1 №1 Семиз-Бел,Арсы
2 №2 Кара-Тоо
3 №3 Чекилдек
1 №1Сон-Көл
1 №1 Дөң-Алыш
2 №2 Комсомол
1 №1 Чолпон-Молдо-Кылыч
2 №2 Туз-Оробашы
3 №3 Ара-Көл
4 №4 Эпкин
Всего: 0 0