2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Ак-Кий айылдык кеңеши
Кара-Суу айылдык кеңеши
Көк-Жар айылдык кеңеши
Кочкор айылдык кеңеши
Кош-Дөбө айылдык кеңеши
Кум-Дөбө айылдык кеңеши
Сары-Булак айылдык кеңеши
Семиз-Бел айылдык кеңеши
Соң-Көл айылдык кеңеши
Талаа-Булак айылдык кеңеши
Чолпон айылдык кеңеши