2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Дара айылдык кеңеши
Карабак айылдык кеңеши
Карабулак айылдык кеңеши
Кыштут айылдык кеңеши
Суубашы айылдык кеңеши
Төрткүл айылдык кеңеши