Шаардык кеңештердин тизмеси > Кара-Суу шаардык кеңеши > "Биздин Кыргызстан" саясий партиясы
Аты жөнү Туулган датасы Жынысы Национальность Билими Организация Кызматы Статус
1 Юсупов Зияидин Джалолович 06.07.1958 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Жаңы
2 Хатамов Рустам Хакимжанович 27.05.1965 Эркек Өзбек Жогорку билим Кара-Суйский горкенеш спикер Кара-Суйского горкенеша Жаңы
3 Орозмаматова Венера Абдисаматовна 16.12.1976 Аял Кыргыз Жогорку билим Кара-Суу ФГУ Кадастр регистратор Жаңы
4 Кокөев Садык Жусупович 17.09.1964 Эркек Кыргыз Орто билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
5 Усманов Ядгарбек Шафкатович 07.09.1965 Эркек Өзбек Жогорку билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
6 Закирова Чолпонай Адинабаевна 06.10.1962 Аял Кыргыз Жогорку билим сш.им. К.Жакыпова директор Жаңы
7 Турдиев Маруфжан Розиевич 07.04.1983 Эркек Уйгур Жогорку билим Кара-Суу спорт мектеби тренер Жаңы
8 Назаров Абдырахман Османалиевич 20.01.1988 Эркек Кыргыз Жогорку билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
9 Касирова Яркнай Аблазовна 25.02.1964 Аял Өзбек Жогорку билим сш. №134 директор Жаңы
10 Исаков Махамат Исмаилжанович 09.05.1964 Эркек Өзбек Орто билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
11 Рахматуллаев Ибрахим Абдухалимович 08.06.1967 Эркек Өзбек Жогорку билим школа №134 учитель Жаңы
12 Бегматова Айнура Жөжөбаевна 09.03.1972 Аял Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Жаңы
13 Турсуналиев Шукур Турсуналиевич 04.08.1985 Эркек Кыргыз Жогорку билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
14 Кеңешов Толкунбек Зулумбаевич 21.03.1974 Эркек Кыргыз Орто билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
15 Атабаева Дилфуза Эргашбаевна 22.05.1974 Аял Өзбек Жогорку билим детсад Айданек директор Жаңы
16 Маматурдиев Зайнобидин Абдурахманович 06.08.1964 Эркек Өзбек Орто атайын билим Жумушсуз Жаңы
17 Урманов Хабибилла Нематжанович 13.10.1963 Эркек Өзбек Жогорку билим Жумушсуз Жаңы
18 Амирбекова Замирахан Эргешевна 15.02.1963 Аял Кыргыз Жогорку билим детсад Молтур-Булак директор Жаңы
19 Эгемкулов Нурбек Кадырбекович 22.07.1989 Эркек Кыргыз Жогорку билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
20 Исаков Саибжан Мамасалиевич 04.06.1954 Эркек Өзбек Орто атайын билим Кара-Суу РМА завхоз Жаңы
21 Бакыева Сүйүмкан Маданбаевна 15.07.1980 Аял Кыргыз Жогорку билим МП Кара-Суу Таза Суу бухгалтер Жаңы
22 Исраилов Юсупжан 05.01.1959 Эркек Өзбек Жогорку билим школа №134 учитель Жаңы
23 Жаанбаев Акылбек Апсатарович 10.01.1963 Эркек Кыргыз Жогорку билим Кара-Суу райархитектура бухгалтер Жаңы
24 Туйчиева Элнура Муминовна 16.04.1970 Аял Уйгур Орто атайын билим Жумушсуз Жаңы
25 Рамашов Тахир Юсупович 17.04.1963 Эркек Өзбек Орто билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
26 Чирмашов Ысмаилжан 15.08.1957 Эркек Кыргыз Жогорку билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
27 Тургунбаева Ачахан 16.10.1953 Аял Өзбек Жогорку билим Жумушсуз Жаңы
28 Мадалиев Кубанычбек Абдималикович 31.07.1994 Эркек Кыргыз Жогорку билим АО Кара-Суу Ак Мээнет гл.инженер Жаңы
29 Халматов Акмал Абдулахатович 18.07.1980 Эркек Уйгур Жогорку билим Кыргыз Темир жолу специалист Жаңы
30 Джумашева Чинара Абдрасимовна 19.03.1972 Аял Кыргыз Жогорку билим сш.им. К.Эрматова учитель Жаңы
31 Умаров Эркин Ахтамович 24.09.1964 Эркек Өзбек Орто билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
32 Исиров Ниязмамат Сүйүнбаевич 16.03.1968 Эркек Кыргыз Орто билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
33 Усманова Махаббат Батиржановна 13.07.1973 Аял Өзбек Орто билим Жумушсуз Жаңы
34 Бегжанов Шавкатбек Бахрамжонович 03.06.1983 Эркек Өзбек Орто билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
35 Эргешов Тимур Толкунович 01.08.1998 Эркек Кыргыз Жогорку билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
36 Исмаилжанова Дилноза Махаматовна 23.08.1991 Аял Өзбек Орто билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
37 Касимов Шохзод Исрайилжанович 23.02.1993 Эркек Өзбек Орто билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
38 Абдухалимов Илхомжон Ибрахимович 20.10.1995 Эркек Өзбек Жогорку билим АО Кара-Суу Ак мээнет гл.механик Жаңы
39 Паизова Кализа Бурканбековна 09.12.1985 Аял Кыргыз Жогорку билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
40 Жураев Якубжан Халимжанович 10.08.1964 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Жаңы
41 Усманов Бахадиржан Джасурович 26.08.1989 Эркек Өзбек Орто билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
42 Хасанова Дильфузахан Патидиновна 23.06.1975 Аял Өзбек Орто билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
43 Жусупов Сүйүнбек Садыкович 15.01.1987 Эркек Кыргыз Жогорку билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
44 Рахимов Мамиржан Каримович 08.12.1956 Эркек Өзбек Орто атайын билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
45 Алимбекова Зиёдахон Носиржановна 19.02.1983 Аял Өзбек Жогорку билим Жумушсуз Жаңы
46 Рахимов Акрам Ахмаджанович 07.01.1987 Эркек Өзбек Жогорку билим спорт школ тренер Жаңы
47 Турдиев Муралим Мамадалиевич 05.01.1968 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Жаңы
48 Ибрахим Кизи Мархабо 28.03.1992 Аял Өзбек Жогорку билим детсад Айданек воспитательница Жаңы
49 Амирбеков Эркинбек Эргешович 22.08.1970 Эркек Кыргыз Жогорку билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы
50 Якубова Рахима Ибрагимовна 26.06.1954 Аял Өзбек Орто атайын билим школа №134 учитель Жаңы
51 Асранов Махмуд Маннабович 01.04.1963 Эркек Өзбек Орто билим АО Кара-Суу Ак мээнет водитель Жаңы
52 Касиров Фируз Хакимжанович 16.07.1991 Эркек Тажик Жогорку билим частный предприниматель частный предприниматель Жаңы