Тагайбеков Улукбек Тагайбекович

Талапкердин программасы

 Урааным: Иштей турган убагым, иштетип мени сынагын!

  - Социалдык максат калктын бакубатчылыгын жогорулатууга жана жашоо учун жагымдуу шарттарды тузууго багытталат.

  1. Турмуштук оор кырдаалда турган балалуу уй-булоолорго психологиялык, юридикалык жана социалдык жардамдарды корсотууну сунуштоо.

- Экономикалык максат калктын жашоо денгээлин жогорулатууга жана анын мумкунчулукторун ишке ашырууга багытталат.

  1. Экономикалык атаандаштыка жондомдуу класстерлерди тузуу, инвестициялык долбоорлорду колдоо.
  2. Тогуз – Торо айыл окмотунун бюджетин туура болунушун козомолдоо.

- Айыл чарба багытта

  1. Сугат системаларын куруу жана реабилитациялоо боюнча долбоорлорду колдоо.

максатында абаны тазалоочу бак-дарактарды отургузуу иш чараларын колдоо.

Шайлоочулардын бардык койгойлорун жана сунушун угууга жана сессияда сунуш кылууга даярмын!

 

Телефону: 0707-46-41-43