Эркинбаев Анарбек Болотканович

Мен Эркинбаев Анарбек Болотканович 1987-жылы 29-июньда Дөдөмөл айылында төрөлгөм.  Дыйкан чарба менен эмгектенем.