Кожомжаров Замирбек Коконбаевич

Мен  Кожомжаров  Замирбек Коконбаевич  1975-жылы  Жалал-Абад областына караштуу Чаткал районунун  Терек-Сай  шаарчасында жарык  д\йнъгъ   келгем. 1982-жылы  А.С.Макаренко  атындагы орто мектебине 1-классына баргам.  1992-жылы мектепти аяктагам. /й-б\лълук абалым ата-энем  жана бир уулум бар. 1999-жылы Жогорку окуу жай ОшМУ университетине  кыргыз-тили жана адабияты  факультетине тапшырып  2004-жылы 02-июнда  б\т\ргъм. Кадамжай  сурьма  комбинатында  слесарь  болуп иштегем, 2002-жылы  Кыргыз алтын  ААК да электро монтер болуп иштегем.

       2016-жылдан бери  Эти Бакыр  Терек-Сай ЖЧКсында  электро монтер болуп иштеп жатам.