Суранбаева Миргүл Букардиновна

Талапкердин программасы.

Ар бир жаран татыктуу жашоого акысы бар.

 

1.Айылдык кенештин дептутатынын укуктарын жана милдеттерин толук билуу менен иш жузундо аткара билууго жетишуу.

2.Эл окулу катары элдин жашоо турмушун терен анализдеп, койгойлорун эске алуу менен жеринен чечип беруу.

3.Айылдын инфраструктурасын онуктурууго салым кошуу.

4.Айыл окмотунун бюджетиндеги финансыны максаттуу пайдаланууга тыкыр козомол кылуу менен аткарууга алуу.

5.Айылдагы орчундуу койгой маселелерди, жогорку инстанцияларга убагында жеткирип, туура жыйынтык чыгарууга жетишуу.