Сатаров Муратбек Окушович

Талапкердин программасы

 

Ар бир жаран татыктуу жашоого акысы бар.

 

  1. Сырттан инвестиция тартуу.
  2. Айыл Аймактын бюджетин көтөрүү.
  3. Келечекте элдин көйгөйү болгон маселелерди чечүүгө жана айыл жеринин инфраструктурасын жакшыртууга салымымды кошууга толук мумкунчулугумду жумшайм.
  4. Жергиликтүү казынаны максаттуу жумшоого көзөмөл кылам.
  5. Балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш алып баруу.
  6. Агрардык жана ирригация тармактарын көтөрүү.