Койчубаев Азизбек Алыбекович

2012-2016 ж. Кызыл-Өзгөрүш айылдык кеңешинин депутаты

Дареги: Кызыл-Озгоруш айыл  аймагы  Кызыл-Озгоруш айылы  К.Малабашов көчөсү №9

 Телефону: (0709) 56 60 86