Оморова Арзыкан Дүровна

Талапкердин программасы

 

  1. Келечекте элдин көйгөйү болгон маселелерди чечүүгө жана айыл жеринин инфраструктурасын жакшыртууга салымымды кошууга толук мүмкүнчүлүгүмдү жумшайм.
  2. Жергиликтүү казынаны максаттуу жумшоого көзөмөл кылам.
  3. Балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш алып баруу.
  4. Өзгөчө калктын аярлуу катмары болгон аял затын коомдук угууга, чогулуштарга активтщщ катыштырганга аракет кылуу, аялдардын укугун коргоо.