Өскөнбаев Жакыпбек Маленкулович

Мен 1970-жылы 28-февральда төрөлгөм. 1987-жылы Өзгөрүш  орто мектебин   аяктадым.1991-1993-жылы финансы экономикалык техникумун стат экономист кесибин аяктадым.    Азыркы убакта Кызыл- Өзгөрүш айыл ёкмётщнщн астында уюшулган «Өзгөрүш башаты» муниципалдык ишкананын жетекчиси. Үй бүлөөлүмүн  3 баланын атасымын.

Телефону: (0708) 92 49 91