Тургуналиева Гүлнар Сыргабаевна

Талапкердин программасы.

Ар бир жаран татыктуу жашоого акысы бар.

1.Айылдык кеңештин депутаты элдин өкүлү катары жалпы элдин суроо талаптарын Айылдык Кеңештин сессияларына алып чыгып анын аткарылышына көзөмөл кылуу.

2.Бюджетти рационалдуу бөлүштүрүү жана анын аткарылышын тыкыр көзөмөлгө алуу.

3.Эли-жерге кызмат кылуумаксатында инвесторлор менен иштешүү.

4.Жаш өспүрүмдөрдү ак ниеттүүлүкко, чынчылдыкка тарбиялоого жана өспүрүмдөр арасындагы ар кандай жат көрүнүштөрдүн алдыналууга көмөктөшүү.

  1. «Келечек жаштардын колунда» аттуу чакырыктын алкагында иш алып баруу. Жаштардын илим-билимге, маданият, дене тарбия жана спортко болгон кызыгуусун арттыруу максатында ошол багыттарда иш-чараларды уюштуруу үгүт-насаат, иштерин жүргүзүү.