Калыбекова Каныкей Рамановна

Талапкердин программасы

  1. Кара-Жыгач айылындагы суу жээктерин  бекемдөөнү  уюштуруу.
  2. Ички чарбалык жолдорду  ондоп  түзөө.
  3. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөр менен иш алып баруу.
  4. Жайыттарда туура иштетүүнү пландоо.
  5. Жаштардын спорт оюн -зоокторду уюштуруу.
  6. Зордук-зомбулук боюнча иш алып баруу.
  7. Аялдардын укугун коргоо.
  8. Туристтерди тартууну уюштуруу.

 

 

Талапкердин шайлоолорго катышуусу (талапкердин шайланган кызматтарда жана шайланган органдардагы маалымат хронологиясы) жок