Анарбаев Болот Сагынбекович

Талапкердин программасы

  1. Кара-Жыгач   айыл өкмөтүнүн  жер жана  курулуштун  мыйзамдуулуктарын  ишке  ашыруу. 
  2. Жер жана курулуш  мыйзамдары боюнча элге колдоо көрсөтүү. 
  3. Жергиликтүү   өз алдынча   башкаруунун   элге кызмат көрсөтүүсүнүн   деңгээлин көтөрүү. 
  4. Санариптештирүү
  5. Жергиликтүү бюджетти көбөйтүү. 
  6. Ишкерликти  өнүктүрүү. 
  7. Айылга  инвестиция  тартуу. 

Талапкердин шайлоолорго катышуусу (талапкердин шайланган кызматтарда жана шайланган органдардагы маалымат хронологиясы) жок