Калчабеков Алмазбек Жоконбекович

Талапкердин программасы

  1. Кара-Жыгач   айылындагы суу жээктерин  бекемдөөнү   уюштуруу.
  2. Ички  чарбалык жолдорду  ондоп  түзөө.
  3. Айылга  инвестиция  тартуу
  4. Жаштарды  спортко  тартуу. 
  5. Кичи ишкерликти көтөрүү.
  6. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөр менен иш алып баруу.
  7. Дыйканчылыкты өстүрүү    жана сортторду  сунуштоо.
  8. Зордук-зомбулук боюнча иш алып баруу.

 

Талапкердин шайлоолорго катышуусу (талапкердин шайланган кызматтарда жана шайланган органдардагы маалымат хронологиясы) жок