Алимбеков Бектур Кубатбекович

Талапкердин программасы

Аймактын бардык жарандарынын материалдык жана руханий бейпилчилиги.

  • Калктын аярлуу катмарына колдоо көрсөтүү;
  • Үй-бүлө институтун, эне, ата, баланы колдоо;
  • Социалдык теңсиздикти жоюу;
  • Элдердин биримдиги.
  • Өздөрүнө минималдуу жашоо шартын камсыздай албагандар үчүн коомдук жоопкерчиликке негизделген түзүм.
  • 4 жыл ичинде аймактын киреше булагын көбөйтүү, көтөрүү.
  • Калктын социалдык абалын жакшыртуу. Муктаждарга камкордук, жумушсуздукту кыскартуу.

 

Талапкердин шайлоолорго катышуусу (талапкердин шайланган кызматтарда жана шайланган органдардагы маалымат хронологиясы) жок